Atmosfer Nasıl Oluştu?

Atmosfer Nasıl Oluştu?

PAYLAŞ

Dünya’nın bundan 4.5 milyar yıl önceki ilk atmosferi, evrende en bol bulunan hidrojen (H) ve hel- yumdan (He) oluşuyordu. Ayrıca bu elementlerin yanında metan (CH4) ve amonyak (NH3) gibi hid- rojen bileşikleri de ilk atmosferin bileşiminde yer almaktaydı. Bugün pek çok bilim insanı ilk atmosferin dünyanın çok sıcak olan yüzeyin- den uzaya kaçtığını tahmin etmek- tedir.

Dünya’nın ikinci ve daha yoğun atmosferi Dünya’nın iç kısımların- daki erimiş kayalardan, volkanik aktiviteler yoluyla yüzeye çıkan

gazlar tarafından oluşturulmuştur. Volkanların o zamanlarda çıkardığı gazların bileşimi ile bu- günkü bileşiminin aynı olduğu varsayılmaktadır. Bu gazların, %80 su buharı (H2O), yaklaşık %10 karbondioksit (CO2) ve az bir miktarı da azottur (N).

Aradan geçen milyonlarca yıl içerisinde, Dünya’nın sıcak iç kısmından dışarıya doğru fışkıran gazlar, bulut oluşumuna izin verecek kadar zengin bir su buharı içeriğinin oluşmasını sağladı. Binlerce yıl yeryüzüne düşen yağmurlar akarsuları, gölleri ve okyanusları oluşturdu.

(http://web.itu.edu.tr)

BİR CEVAP BIRAK

five × 1 =

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.