Friday, September 22, 2023
Home Tags Bartın Evleri Mimarisi

Tag: Bartın Evleri Mimarisi

Historical Bartin Houses

Bartın evleri, Osmanlı Döneminin sivil mimari örneklerini ve yakın tarihi özetleyen sanat eserleridir. (Fotoğraflar: Fahri Güney) 1839 Tanzimat Fermanı'nın ilanından sonra uygulanan reformlar, kent dokusunu da...
en_USEnglish