Inicio arquitectura arqueología La “Ruta Comercial Genovesa” está en la Lista de la UNESCO

La “Ruta Comercial Genovesa” está en la Lista de la UNESCO

UNESCO DÜNYA DOĞAL VE KÜLTÜREL MİRASI GEÇİCİ LİSTESİNDE

11-15. yüzyıllar arasında Akdeniz, Karadeniz, Atlantik Okyanusu ve Kuzey Avrupa’da ticaret kolonileri kuran Cenevizliler’in izlerine, önemli ticaret yolları üzerinde yer alan Anadolu kıyılarında da rastlanır. Cenevizliler, kıyılarda kaleler inşa etmiş ya da eski kale kalıntılarını onarıp kullanmışlardır. Bunlar arasında Yoros Kalesi, Galata Kulesi, Amasra Kalesi, Akçakoca Kalesi gibi yapılar da yer almaktadır.

Unesco Türkiye Milli Komisyonu’nun verdiği bilgiye göre, Kamboçya’nın Phnom Penh şehrinde yapılan 37. Dünya Miras Komitesi toplantısında, Dünya Miras Komitesi’ne aday gösterilen kültür miraslarımızdan “Tuz Gölü Özel Çevre Koruma Bölgesi (Ankara-Konya-Aksaray)”, “Sardes Antik Kenti ve Bintepeler Lidya Tümülüsleri (Manisa)” ve  “Laodikeia Antik Kenti (Denizli)” ile birlikte Ceneviz Ticaret Yolu’nda Akdeniz’den Karadeniz’e Kadar Kale ve Surlu Yerleşimleri’nin de listeye kabulü 21 Haziran 2013 Cuma günü gerçekleşen sabah oturumunda onaylanmıştır.

Akçakoca Kalesi: Düzce’de, Akçakoca’nın batısında yer alan Tarihi Ceneviz Kalesi ilçe merkezine 2 km. mesafededir. Karadeniz kıyılarında 1204 yılından 1261 yılına kadar süren Latin İmparatorluğu dönemine aittir. Moloz taşlarla inşa edilen kalenin karaya bakan tarafında giriş kapısı ve yanında da yüksek bir kule yer alır.

Amasra Kalesi: Amasra ilçe merkezinde bulunan kale, Bizans dönemine ait olup 14–15. yüzyıllarda Ceneviz ve Osmanlı dönemlerinde değişikliklere uğramış, onarım görmüştür.  Kale, iki ana kütleden oluşmaktadır. Birincisi, o zamanlar ada olan ve bir köprüyle Amasra’ya bağlanan Boztepe’deki Sormagir Kalesi, diğeri ise Amasra’daki Zindan Kalesi’dir.

Galata Kulesi: İstanbul’da, Galata semtinde yer alan Galata Kulesi ilk olarak MS 507-508’e, Bizans imparatoru Justinianos dönemine tarihlenir. 1348-49 yılında ise Cenevizliler tarafından yeniden inşa edilmiştir. Yığma moloz taş örgü sistemine sahiptir ve yüksek giriş katından sonra dokuz katlı olup silindirik gövdelidir. Yapının üçüncü kata kadar olan kısmı Ceneviz özellikleri gösterirken diğer katları Osmanlı karakteri taşımaktadır.

Yoros Kalesi: İstanbul’da Anadolu Kavağı sırtlarında yer alır. Boğaz girişini kontrol etmek amacıyla, savunma yapısı olarak kullanılmıştır. Kulelerinden birinde bulunan Grekçe bir yazıta göre kale, Bizans Dönemi’nde inşa edilmiştir. Bir dönem Cenevizlilerin elinde bulunmuş, 14. yüzyıldan itibaren de Osmanlı idaresinde geçmiştir

DEJA UNA RESPUESTA

¡Por favor ingrese su comentario!
Por favor ingrese su nombre aqui

11 + 10 =